Home » Tag Archives: Cáp Việt Nam (page 2)

Cáp Việt Nam

công nghệ truyền hình số vệ tinh DVB – S2 (VTC)

Truyền hình số vệ tinh VTC

DVB-S2 là chuẩn truyền dẫn vệ tinh thế hệ thứ 2 của DVB ra đời nhằm mở rộng và nâng cao từ chuẩn DVB-S và DVB-DSNG đang được sử dụng trên các thiết bị quảng bá trên toàn thế giới. Chuẩn truyền hình số vệ tinh DVB-S chỉ được thiết kế dùng điều chế QPSK với dịch vụ quảng bá ... Read More »

Scroll To Top